Vše o atopickém ekzému

Diagnóza: atopický ekzém

Diagnóza: atopický ekzém

Atopický ekzém je chronické, svědivé, zánětlivé onemocnění kůže, vznikající geneticky. V žádném případě se tedy nejedná o onemocnění nakažlivé. Existují zde dva okruhy poruchy, a to porucha kožní bariéry a imunitní odchylka v kůži. Jedná se bohužel o nemoc nevyléčitelnou, ale naštěstí, při správné péči a prevenci je tato nemoc zahojitelná, tedy lze dosáhnout stavu, kdy je kůže na pohled v pořádku. Sklon k této chorobě je doživotní, takže i péči je nutné ve větší či menší míře poskytovat celý život. Tato nemoc je dědičná,... Více...

Diagnostika ekzému

Diagnostika ekzému

Zkušený lékař většinou nemá s diagnostikou atopického ekzému žádné velké obtíže. Věcí, která pacienty i lékaře vždy nejvíce zajímá je, která laboratorní vyšetření jsou odůvodněná. Alergologická laboratorní vyšetření spadají do kompetence alergologa a v dermatologii, v případě atopického ekzému se doporučují tehdy, má-li pacient, ať už dítě nebo dospělý, ještě jiné alergické příznaky mimo kůži (dýchací, trávicí, apod.). Další situací, kdy je důležité tato vyšetření provést je, jestliže v pacientově rodině existuje známá... Více...

Klasická léčba ekzému

Klasická léčba ekzému

Veškerá léčba je zbytečná bez předchozí prevence a péče. Léčba se volí v závislosti na tom, jak je ekzém rozsáhlý, zda se jedná jenom o suchá místa se šupinami, nebo o pupínky, puchýřky a mokvání. Lékař také vždy přihlíží k průběhu. Jinak se léčí ekzém, probíhající souvisle nepříznivě, než ten, kde jen dvakrát za rok dochází ke zhoršení. Základem je vždy léčba zevní, lokální, v těžších případech se přidává fototerapie. Jedná se o léčebné ozařování UV světlem, které může částečně ekzém zlepšit. V těch nejtěžších... Více...

Kortikoidy a lokální imunomodulátory

Kortikoidy a lokální imunomodulátory

Kortikoidy - tyto léky bývají pacienty často zatracovány a často samotní lékaři mívají obavy při jejich použití. Tyto látky sice mají své nežádoucí účinky, ale při správném používání se dají aplikovat tak, aby z toho měl člověk prospěch a nepoškodil se. Jaké nežádoucí účinky kortikoidy mají? První skupinou jsou vnitřní účinky. Ty by nastaly v případě, pokud by člověk používal kortikoidy na více než 30% tělesného povrchu. Pak by se část mohla vstřebat i do krve. Podobné riziko hrozí i v případě použití na místa s velmi... Více...

Co zhoršuje atopický ekzém

Co zhoršuje atopický ekzém

Existuje několik hlavních provokačních faktorů, jež zhoršují průběh atopického ekzému. Jsou to především iritanty, které kůži dráždí mechanicky a alergeny. Atopická dermatitida je totiž velmi často úzce spjata s alergiemi, ať už na vzdušné alergeny nebo kontaktní alergeny. Těmi nejhoršími jsou domácí prach, nebo spíše roztoči v něm, kteří jsou zdrojem škodlivých enzymů, prach, pyly a zvířecí srst.  Iritanty pak rozumíme infekce bakteriální, virové i plísňové, vodu a práci s ní, detergenty, šťávy ze zeleniny a ovoce či... Více...

Svědění

Svědění

Svědění je naprostý unikát, protože žádný jiný lidský orgán než kůže tento fenomén nemá. Proč vlastně člověk potřebuje něco takového? V původních komunitách, kdy lidé žili ve velkých tlupách, existovalo velké množství parazitárních chorob. Právě svědění pak bylo signálem imunitního systému, že je na kůži cosi nepatřičného, co je potřeba odstranit, aby to člověka nepoškodilo. Tenkrát to tedy byl jev pozitivní. V civilizované společnosti, kde máme antibiotika, hygienu a vše ostatní, tento fenomén poněkud ztratil na významu a bohužel... Více...

Typická místa výskytu ekzému

Typická místa výskytu ekzému

Typickými lokalitami výskytu ekzému jsou oční víčka, obličej a ruce. Tato místa nelze totiž ničím zakrýt a jsou tak vystavena dráždivým, zevním vlivům, jako je teplo, chlad, tření, apod. Ekzém na těchto místech proto ve valné většině případů nevzniká na základě alergie, ale v důsledku těchto zevních vlivů. Některé z nich lze ovlivnit častým promazávání, péčí o kůži rukou, ochrannými rukavicemi, apod., jiné ale ovlivnit nelze, například špatné klima a roční období. Ekzém na těchto místech se léčí v podstatě stejně, jako jinde, jen u... Více...

Ekzém očních víček

Ekzém očních víček

Zaměříme-li se na ekzém víček, je třeba říci, že druhy ekzému v těchto partiích mohou být různé a mohou se i kombinovat. Častý je ekzém kontaktní, alergický, kdy se člověk za léta používání například kosmetických přípravků, stane alergickým na látky, jež jsou v přípravku obsaženy. Kdykoliv pak přijde s touto látkou do kontaktu, vytvoří se v místě aplikace ekzém. Může se jednat o reakci na kosmetiku, oční kapky, ale i na látky, které si do očí přeneseme rukama, třeba lak na nehty, zelenina, mouka, apod. Na víčkách... Více...